Изнасяне на пръст

Изнасяне на пръст

Category : Хамали

Пръстта не подценявайте е доста :). Излезе от подкопаване на един гараж – правихме канал. Въпросът е такъв, че центърът на града не е място за толкова много пръст. Хамали транспорт може да осигури 3а хамали и едно камионче, за д аизнесе пръстта до най-близката поляна извън града, да натоварят пръстта на камиона, разпръсне пръстта на поляната и да се върне да натовари малко отпадаци от разбития бетон, които да се изхвърлят на сметището извън града. Не съм много сигурен какъв е реда за тези сметища, но сигурен съм Вие знаете това. Лопатите са от мен :). Благодаря


Leave a Reply