Да изнесем на баба старата къща.

Да изнесем на баба старата къща.

Селото е близо до Варна, къщата е пълна с всевъзможни неща – повечето бяха доста забавни , тях имах грижата да прибера. Всевъзможни грънци, тави, стари хурки, скринове, легла, какво да кажа – неща събирани повече от 55 години. Не искам да хвърлям нищо, разпределил съм във всяка стая накъде да се изпрати. Всичко от къщата ще се препрати към моите вили, които имам в околностите на Варна. Всички те се нуждаят от обзавеждане, а старинното такова ми харесва! Така, всяка от стаит еще си има цвят, това е цвета на билетчетата – всяка мебел и вещ ще бъде белязана с тях. Започваме товаренето на камиона като се стараем, всеки цвят да си стои заедно. Так аще можем да ги разпределим впсоледствие по отделните Вили. Искам да започнем отрано, за да можем да се справим с пренасянето. Искам при пристигане единствено наместване на тежките обекти в съответната стая, всичко останало се поставя в най-близкия ъгъл. Очаквам за един ден да приключим.


Leave a Reply