Декор, преместване

Декор, преместване

Обслужваме една детска градина в покрайнините на гр.Варна. Детската градина организира всякакви тържества, имаме подготвена пиеса за следващата седмица, беше поръчан нов декор от една дърводелска фабрика. Има дървета, хралупи, къщички и декор на море.

Доста е обемен декора, ще се наложи малко по-широк камион или просто да се направят два курса. Макетите са доста крехки и трябва много внимателно да се пренасят – трима хамали ще балансират най-добре според мен. Ще се срещнем пред работилницата, искаме уикенда да се превозят тези неща, да се монтират и да сме готови за пиесата във Вторник, Понеделник е репетицията с децата :).

Услугата е деликатна, не е са тежки артикулите, но са обемни и чупливи. Нужни са специални умения, които съм сигурен имате. Очаквам Вашето обаждане, Поздрави!


Leave a Reply