Едни тухлички

Едни тухлички

Ще си продавам вилата, до Варна. Дълго време и правих ремонти, надстроявах, пристроявах – беше голяма хамалогия.

Сега реших, че предпочитам да живея в града и исках да си помогна с парите. Вилата има много материали – тухли: към 300 бройки, керемиди: 3 палета, греди, пясък и пр. Ще преместим всичко това в гаража на майка ми и баща ми. Ще се опитам да ги продам или просто ще ги ползваме за бъдещи проекти. Имам и лични вещи във вилата, които съм пакетирал чисто и прилежно в 5 кашона от по 20-а килограма. Мебели няма да бутаме. Проблема са палетите с керемидите. Не знам технологията на преместване каква е, но сигурно ще се наложи да разопаковаме и да товарим малко по малко. Можем да направим бригадата по всяко време преди края на месеца – тогава ми е срока за освобождаване на вилата.


Leave a Reply