Едно бюро – много проблеми!

Едно бюро – много проблеми!

Да си кажа директно, искам да измъкна едно бюро от тавана на блока, където ми е фирмата.

Бюрото се намира в най-вътрешната част на тавана, Целия таван е пълен с кашони, бюра, столове, въртчщи, нормални, стари, полусчупени … Пълно е, 20м2, са си пълни до горе! А на мен ще ми свърши работата най-вътрешната..уви.. Етажите са 4, няма асансьор. Бюрото е с две шкафчета, и масивно дърво, железни крака, двама могат да го носят, но имайки предвид, че ще се смъкв апо стръмни стълби е добре да предвидите и допълнителен хамалин за тази работа. Бюрото се смъква пред входа, където ще го поема аз със сина ми до колата, а може и директно до колата да го хвърлим и да отиваме към другото място. Там е по-просто, трябва да се качат три етажа и да се натамъни в едната стая, приключваме с доставката на бюрото в новото му място.


Leave a Reply