Тръби за отходна вода

Тръби за отходна вода

Вече 10 години се прескачаме с едни огромни тръби пред къщата ни на село. По време на дивия капитализъм едно от обещанията на кмета беше – ще направим канализация в село, огромни тръби, които вече сраснаха в двора ни.

Сега строим къща в града (Бургас) и решихме, че можем да ползваме тръбите за стабилизиране на колоните, т.е. да ползваме за облицовка на колоните и стабилизиране на постройката. Не е задължително, но ще стане по-сигурно, по-евтино и ще разчистим пред къщата на село. Тръбите са 20-на бройки, по около 60кг всяка, товарим ги с хамалите на камиона и караме към къщата (строежа) в Бургас. Тежък е товара, труден е товара, защото ще го търсим из тревата – трудна работа, възможно е да са се вградили в пръстта с годините. Носим, вече сме решили – очакваме ви пред къщата с тръбите в Понеделник или Вторник, след 13:00.


Leave a Reply