Хамали за сваляне на големи производствени казани

Хамали за сваляне на големи производствени казани

Казан, как звучи само а ;). Искам хамалска услуга по подмяна на еидн от казаните във фабриката ми, работата не е лека.

Казана е близо 550кг, да не говорим, че е изключително неудобно да се борави с него, тъй като е закрепен доста здраво за сглобките си, но затова ще с епогрижат техническия отдел. Новия казан трябва да се докара от София. Ние се намираме в село …….., на близо 40 километра от града, стария казан ще облеем с вод аи ще захвърлим в мазето да стои на склад, в случай че се наложи да ползваме някоя част от него, въпреки, че само забавям неизбежното, а имено хвърлянето му на вторични суровини.
За сега това ще правим, ще смъкнем стария и занесем в склада, който е на близо 30 метра от цеха, ще вземем новия, който е идентичен с този, ще го превозим и отново ще се опитаме да го монтираме, или поне да го поставим на носачите, технически отдел ще монтират, каквото е нужно.


Leave a Reply