Хамали да пренаредят двора ми

Хамали да пренаредят двора ми

Закупих старата селска къща на дядо и баба. след почти две години ремонт и дострояване къщата заприлича на нещо, но изобщо не бях обърнал внимание на двора ми – в ужасно състояние е.

Посредата има някакво лозе – няма да го пипаме за сега в единия край, някакви дървени навеси за слама и дърва, до самат акъща още един склад з адърв аи някакви ясли, посредата на двора отново купчини с дърва. Наех бригада, за един ден, която да ми реже дървата, искам да наема и вас, да носите дънерите до бригадата за рязане и след това да помогнете да наредим дървата вътре в склада. Лесно изглежда, нека кажа и лозето защо го споменах – това са 6 реда лозе. Искам коловете от редовете да бъдат извадени напълно, изцяло, По 8 кола са на ред, общо 40, 50 бройки, да се нарежат и те и да се складират с другите дърва. Това лозе на лято пи по-хубаво време ще се извади от земята от кон, магаре или най-добре трактор :). Хамалите имат за задача и да съборят малките помощни сгради, които са за слама, ще ги леквидираме, сламат аще изгорим, каквото можем ще нарежем докато са там резачите.
Поне 8 момчета хамали, за д аможем да свършим за един ден


Leave a Reply