Хамали за превоз на оборудване на художници

Хамали за превоз на оборудване на художници

Отцепихме един площад, мием го вече втори ден, пак че заваля дъж и ни помогна доста – сега се мете за последно и утре ще караме майсторите на изкуството да покажат – кой какво може.

Това не са художници, това са направо майстори – ще се рисува с крейони, пастели и тебесхир върху асфалт и плочник. Рисунките трябва да бъдат триизмерни и да се направят поне 5 снимки, при които не се вижда че това е картина. Всеки получава 10 м2 за своя проект. Хамалите ще носят материалите на художниците – тентата, масите за журито, озвучаването, масите за храна, какот и екипировка на отборите ако има такава разбира се. Масите са общо 8, уви имаме само 5 участника, една тента и доста храна, затова и бих ви поканил да останете с нас за да се наобядвате .


Leave a Reply