Натоварване, разтоварване и складиране на насипни товари от хамали

Натоварване, разтоварване и складиране на насипни товари от хамали

МЕХАНИЧНИ ТОВАРАЧИ И РАЗТОВАРАЧИ С НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ. Ако са ви необходими хамали,  обърнете се към тази фирма за професионални хамалски услуги.
Те се прилагат за  или единични (включително дългомерни) товари.  Имат голяма производителност, но сравнително ограничена универсалност по отношение на манипулираните товари, не могат да се отделят от стифа с товар, което налага определени изисквания към взаимното разположение с ТС и технологията на МП. Добри хамали, професионални хамали, необходимите ви хамали.
1. Товарачи и разтоварачи за насипни товари.
Конструктивното разнообразие на тези машини е значително, но те се състоят от следните основни части (фиг.23.1): разрохвач (разрохващо устройство, разбивач) 1 – имат го само машините, предназначени за манипулиране на товари, уплътняващи се при превозване и съхраняване; подавач (захранвач, захранващо устройство) 2, който поема товара и го подава на изнасящия транспортьор (елеватор) 3. В някои машини функциите на 2 и 3 са съвместени в един работен агрегат. Хамалски услуги за Вас. Типа на 3 зависи от вида на товара и на подавача – най-разпространени са гребловите и винтовите транспортьори и кофовите елеватори. Чрез изменение на наклона на 3, монтираните към него 1 и 2 може да се повдигат и спускат. При някои машини 3 се върти двустранно в хоризонталната равнина. Разтоварващ лентов транспортьор 4, на който постъпва товарът от 3. Посочените части 1,2,3 и 4 и техните механизми се монтират на неподвижна или въртяща се платформа 5, като 4 може да се върти двустранно до 90° спрямо надлъжната ос на машината и да изменя наклона си във вертикалната равнина. Професионални хамали. Съществуват машини, при които транспортьорът 4 липсва. Те имат по-опростена конструкция, но са по-неадаптивни в експлоатация, тъй като височината на разтоварване не може да се променя. Задвижването на машината е от ДВГ или електродвигатели захранвани от мрежата, но има и несамоходни, придвижвани ръчно или с влекач. Ходовата част 6 може да бъде колесна (пневмоколесна или релсовоколесна),верижна, верижноколесна. Хамали и хамалкси услуги за Вас.
Подавачьт (заедно с разрохвача, когато го има) е основният работен агрегат, който в голяма степен определя конструкцията, приложението и ефективността на тези машини и обикновено определя названието им. Вследствие на това по-нататъшното разглеждане ще се направи според вида на подавача, като ще се посочват някои особености и по-други признаци. Необходими ли са Ви хамали?
Гребловият подавач 2 се състои от един (фиг.23.2а) или два (фиг.23.26) вертикално затворени едно или двуверижни греблови транспортьора, окачени в предната си част към машината посредством въжен полиспаст, чрез който се спускат или вдигат. Първият тип (а) има проста конструкция, неголяма маса и стойност, а значителната му дължина позволява работа без чести придвижвания на машината. Леките подавачи с прави гребла, закрепени към лента или верига, се прилагат за ситнозърнести сухи товари с неголяма плътност и добра сипкавост.  Хамалите ни са професионалисти.

По-тежки подавачи се използват за пясък, ситни въглища и други подобни товари, и достигат производителност до 110. Фиг. 23.2 Съществуват товарачи, при които този подавач изпълнява функциите и на изнасящия транспортьор, т.е. 2+5, и тoй подава на 4, което съществено опростява конструкцията на цялата машина На този принцип е построена и машината показана на предназначена за разтоварване от вагони на уплътняващи се насипни товари. Тя има два греблови двуверижни транспортьора 9 със скорост на движение 1 m/s. Греблата 3 със стъпка 300 mm, са свързани шарнирно към веригите. Те са широки 300 и високи 160 mm и имат разкъртващи зъби 4 с дължина 60 mm. Транспортьорите 9 имат вертикален А, хоризонтален Б,Г и наклонен В участък. Те са шарнирно свързани с колоните 7, които са монтирани на въртящата се опора 15, закрепена към рамата 14. Чрез 15 двата транспортьора се въртят двустранно в хоризонталната равнина със скорост 4-s-8 min~’ и обхващат цялата вътрешна широчина на вагона (мах 2700 mm). Вдигането и спускането на 9 е с хидроцилиндри. Позвънете на Тел: 02 / 843 73 33 ако се нуждате от хамали, които да свършат добре работата. Хамалски услуги на утвърдена фирма в бранша, хамалски услуги за Вас.


Leave a Reply