Хамали и материали за транспортьори

Хамали и материали за транспортьори

Заповядайте в официалния сайт на  Хамали София.

Едноплатформените се състоят  от гладка, вълнообразна, рефелована, плътна, решетеста, мрежеста или друга платформа 1 и опорни елементи 2, които биват: крака 3  броя с различна форма и конструкция, но те не са подходящи за стифиране без стелажи при слаби товари и опаковки както и за движение по ролкови и дискови транстпортьори; плъзгачи (греди) 2, които са плътни (а)(палетата е двупроходна) и контурни фиг. 5.5е, г (палетата е четири-проходна). Хамали София.  Те могат да се движат по ролкови транспортьори. Когато гредите имат прорез (фиг.5.1в и 5.2 д) или греди с крака , палетата е частично четирипроходна и не може да се движи по ролкови транспортьори. Към едно-платформените се отнасят и т.н. листови палети, които са два типа: пригодени за вилично манипулиране. Хамали София. Състоят се от две (фиг.5.9д) картонени или плас-масови тръби, свързани с платно от текстил, пласмаса или армирана хартия. Манипулират се с цилиндрични вилици; пригодени за манипулиране със специални ТХП (вж. гл. 15). Хамали София. Прилагат се предимно като складови палети (в над 40 % от автоматизираните складове в света).Те се изработват от армирана лами-нирана хартия или гладък картон, тънки пластмасови или метални листа. Хамали София. Листовите палети имат минимална маса (до 1,3 kg) и по-малки: цена 2,5+5 и обем -около 60 пъти. Хамали София. Двуплатформените (фиг.5.2 и фиг.5.3) се състоят от две платформи товарна 1 (площ F}), опорна 2 (площ F2) свързани чрез дистанционни (разделителни) елементи – трупчета 3 или греди 4. Двуплатформените палети са по-тежки и по-скъпи, но са по-разпространени, защото нямат някои от недостатъците на едноплатформените. Хамали София.
Дървените палети (фиг.5.1, фиг.5.2, фиг.5.3) са най-разпространени (над 90% от световния палетен парк) – главно от дъски, по-малко от комбинация дъски-шперплат и пресовани дървесно-влакнести плоскости. Делът на последните при еднократните палети нараства. Конструктивното разнообразие на дървените палети е голямо (фиг.5.1, фиг.5.2, фиг.5.3). Хамали София. При двуплатформените фиг.5.2) преобладават необръшаемите четири проходи и (в), следвани от двупроходните (а). По-ограничено се използват обръщаемите (д), частично четирипроходните (д) и с плътни платформи (е). Разширява се използването на еднократни двупроходни (фиг.5.1, фиг.5.2ж) и четирипроходни (фиг.5.2 з) 5-палети. Хамали София. На фиг.5.3 е показана универсална двуплатформена необръщаема че-тирипроходна палета, приета засега от ЕПП, наречена европейска пулова палета, която се обменя безлично между страните членки. Тя има международно, регионално и национално стандартизирани параметри, унифицирана конструкция и строго определени изисквания за вида и качеството на дървения материал, начина на изработване и свързването на детайлите, маркиране, изпитване и др. Хамали София. На нея, чрез обгаряне, се нанася следната маркировка: на всяко дясно трупче откъм дългата й страна -знак EUR, а на лявото трупче-знакът на съответните железници (за България – BDZ). Хамали София. Препоръчва се на средното трупче да се маркира месеца и годината на производство. На фиг.5.2и е показана обръщаема двупроходна (но може да бъде и четирипроходна) палета с конзолни части на платформите (наречена морска палета), пригодена е за краново манипулиране.Съществуват и други конструкции дървени палети. Хамали София.
Пластмасовите палети (фиг.5.4) все още се прилагат ограничено, поради по-високата им цена, но има тенденция за увеличаването им, особено за хранителни стоки и в търговията. Те се изработват и се почистват лесно (понасят химикали, гореща вода, пара), не абсорбират влага и не гният, нячат остри ръбове и не нараняват ТЕ, дълготрайността им е 5-10 пъти по-голяма, а масата 1/2 от тази на дървените, устойчиви са на ударни натоварвания. Техни основни недостатъци са: по-малък коефициент на триене, електростатично зареждане, което може да причини късо съединение в автоматизираните складове, трудно ремонтиране, деформация вследствие умора на материала. Те се произвеждат предимно чрез леене под налягане от: полиестерни смоли, армирани със стъклени нишки, полиетилен ниско налягане (а) и полистирол (стиропор) – чрез експандирането му в съответни форми. Хамали София.


Leave a Reply