Хамали и хамалски услуги. Пневмоколесна машина.

Хамали и хамалски услуги. Пневмоколесна машина.

Потърсете хамали при нас! Хамали София е Вашият надежден партньор.

Към всяка кофа роторът (фиг. 23.24б) има криволи-нейни наклонени улеи, чрез които товарът, изсипан от кофи те, се предава на транспортьора 4, а той на разтоварващия 6, който може
да променя наклона си и да се върти в хоризонталната равнина на 180°. И двата транспортьора са с широчина от 650+1000 mm. Роторът се задвижва от електродвигател с мощност. Всички тези агрегати и кабината за управление са монтирани на въртяща се платформа. На фиг.23.25 е показана пневмоколесна машина с двуроторен подавач с производителност 250 mVh. За да се поема товара между роторите, те заедно с изнасящия транспортьор, се въртят двустранно в хоризонталната равнина. Машината е усложнена и с голяма маса. Хамали за Вашето премесване.Предлагаме качесвени хамалски услуги.
Тези подавани имат голяма производителност, но са тежки и подложени на силно абразивно износване. Техническата масова производителност на ротора се определя по формула. Студенти – хамали.
Ако се излезе от основната формула (гл. 19) за кофови машини с непрекъснато действие, може да се запише:
В Германия се използват товарачи от този тип (фиг.23.26) с три кофи с голяма вместимост,
които са шарнирно свързани с ротора 1 и се задвижват в една или друга посока чрез хидроцилиндьр 6 с двустранно действие. Стрелата 5 с изнасящия транспортьор 2 и разтоварващия 7 с чупещо се рамо 8 са разположени на въртяща се платформа 9. Стрелата може, чрез хидроцилиндри 10, да се движи нагоре и надолу, а 7 с 8 да се въртят в хоризонталната равнина. Студенти – хамали. Машината, задвижвана от ДВГ с мощност от 1 работи по следния начин: едната кофа се установява в работно положение и чрез движение на стрелата и коша, както при еднокошовите товарачи, се запълва и тогава роторът се завърта на 120° до установяване на следващата кофа в положение за загребване; докато тя се запълва по описания начин, предидущата кофа изсипва товара в наклонен странично изнасящ улей 11, който го подава на изнасящия транспортьор 2 с височина на разтоварване 2,7 . Машината, може да загребва отдолу нагоре (а) или отгоре надолу (б). Студенти – хамали. Производителността й се определя по формула (23.10), като обикновено е. Хамали за Вашето премесване.Предлагаме качесвени хамалски услуги.
Фрезокофовият подаван (фиг.23.27), система Блайхерт (Германия),се прилага за аналогични товари и условия, както роторно-кофовият, но с едрина до 180 mm. Подавачът 1 (а) има шест щамповани кофи {&) с режещи ножове или зъби, свързани посредством болтове към главина, въртяща се на плъзгащ лагер спрямо тръбната стрела 2, Въртенето на подавача с честота 6 min~’ е от ел. двигател 3 с мощност 4,5 kW чрез редуктор 4, зъбно колело 5 и зъбен венец 6. Вътре в тръбната стрела 3 е поместен изнасящия лентов транспортьор 7 и върху него, чрез отвор в тръбата, се изсипва товара от кофите. Стрелата, чрез хидроцилиндри, се спуска до нивото на работната площадка и се издига до 2,8 т над него и освен това се върти двустранно в хоризонталната равнина на 34°. Стрелата и разтоварващия лентов транспортьор 8 са монтирани на пълновъртяща се платформа. Освен това разтоварващия транспортьор 8 може да се върти двустранно на 72° в хоризонталната равнина и да изменя височината на разтоварване от 1,3 до 3,5 т. Машината е на верижен ход, с обща мощност на двигателите 26,5 kW, маса 9,5 / и техническа производителност 90 . Недостатъци на машината са: недобро загребване от малки стифове; недостатъчно изгребване на товара от пода на склада; голяма собствена маса. На същият принцип е изградена машината показана на фиг.23.28, но предназначена за разтоварване от вагони на уплътняващи се товари. Веригите 1 са с индивидуално реверсивно задвижване. Към рамата 10 шарнирно е свързана тръбната стрела 7 с вграден в нея изнасящ винтов транспортьор с диаметър 250 mm, стъпка 250 mm и. честота на въртене 200. Подавачът 8, с диаметър 545 mm и честота на въртене 30 mm1, е с пет кофи, а в предната му част има винтов разрохвач 9. Изнасящият винтов транспортьор подава товара на разтоварващия лентов 3 с широчина 400 mm и скорост 1,66 m/s, а той чрез товарача 4, на отделен допълнителен транспортьор 2, Чрез хидроцилиндри, задвижвани от хидравличната уредба 6, стрелата 7 се наклонява нагоре и надолу на 25°. Командната апаратура е в 5. Управлението е дистанционно от преносим пулт. Машината се движи със скорост 8,2 m/min. Общата й мощност е 8,2 kW, a конструктивната производителност 30 t/Ii. Потърсете ни винаги, когато Ви трябват хамалски услуги.


Leave a Reply