Комични изпълнения на оглед

Комични изпълнения на оглед

Вчера имало интересен оглед, сумати време говорили за него хамалите. Ставало въпрос за някакво семейство. Отишли двама от хамалите в апартамента им на оглед. Въпросното семейство се оказало пред развод. Хамалите позвънели и чули викове вътре. След малко им отворил ядосан мъж на средна възраст „А, от хамалската фирма ли се! Влизайте! Ето, мръсница такава, идват и всичко ще си изнеса, ще спиш на пода, ще спиш, мръсница мръсна” С това или нещо от рода посрещнал хамалите клиента. Влезли нашите и заоглеждали огромния апартамент и „творческия” безпорядък вътре.

„Read More“