Хамали. Лекциите на хамалите от Хамали София.

Хамали. Лекциите на хамалите от Хамали София.

Потърсете студенти – хамали от сериозната фирма за хамалски услуги Хамали София. 02/ 843 73 33

Широчината му е 0,5 т, а скорост на движение 2,93 m/s. Машината е с електрическо задвижване с ток от мрежата с напрежение 380 V и обща мощност 17,1 kW. Захранва се чрез гъвкав кабел. Управлението е дистанционно чрез преносим пулт. Горният вал на елеватора 1, се задвижва от електродвигател (7,5 kW) чрез цилиндричен зъбен редуктор и верижна предавка.

„Read More“