Повторно зареждане с дърва

Повторно зареждане с дърва

Имаме нещастието да живеем в края на града – Русе. Всяка година имаме изненада от нашите събратя циганите, голяма напаст… Купихме си дърва по-рано тази година, за да се отопляваме. Имаме малко дете в къщата.

„Read More“