Хамали София – качесвени хамалски услуги от студенти – хамали

Хамали София – качесвени хамалски услуги от студенти – хамали

Винаги потърсете Хамали София, когато се уждаете от професионални хамалски услуги.

ПАЛЕТИ И ПАКЕТООБВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА
1. Палети. Определение, обща класификация и основни параметри. Студенти – хамали.
Палетата е елемент на техническия комплекс на ПаТМС, предназначена за уедряване и физическо моделиране на модулен принцип на ПаТЕ, пригодени за механизирано и автоматизирано манипулиране.

„Read More“