Хамалски услуги от опитни хамали за Вас!

Хамалски услуги от опитни хамали за Вас!

За всякакъв тип преместване и превоз, за всеки специфичен случай ние предлагама качествени хамалски услуги.

„Read More“

Хамалите и техните лекции по товаро-разтоварна дейност

Повикайте Хамали от Хамали София само, когато искате работата да се върши качествено!
Тел: 02 / 843 73 33
Прилагането на пакетообвързващи средства, в сравнение с палетите и контейнерите, води до относително намаляване с 5 до 10 пъти на допълнителните разходи за превоз, манипулиране и съхраняване на средствата за уедряване. (Хамалите и хамалски услуги)

„Read More“

Хамали и материали за транспортьори

Заповядайте в официалния сайт на  Хамали София.

Едноплатформените се състоят  от гладка, вълнообразна, рефелована, плътна, решетеста, мрежеста или друга платформа 1 и опорни елементи 2, които биват: крака 3  броя с различна форма и конструкция, но те не са подходящи за стифиране без стелажи при слаби товари и опаковки както и за движение по ролкови и дискови транстпортьори; плъзгачи (греди) 2, които са плътни (а)(палетата е двупроходна) и контурни фиг. 5.5е, г (палетата е четири-проходна). Хамали София. 

„Read More“

Хамали. Организация и управление на МС и ТМС.

Организация и управление на МС и ТМС. Предлагаме качесвени хамалски услуги.
Организацията на МС и ТМС има две страни: организацията като структура на образуващите я елементи – хора, технически средства и предмета на техния труд; организацията като процес на въвеждане на определен ред в дейността на тази структура. Следователно организацията може да бъде определена като признак на МС (ТМС), който изразява характера на взаимодействието на нейните елементи и последователността на стъпките на процеса, необходим за постигане на целта на системата с минимален разход на ресурси. Потърсете ни винаги, когато Ви трябват хамалски услуги.

„Read More“

Натоварване, разтоварване и складиране на насипни товари от хамали

МЕХАНИЧНИ ТОВАРАЧИ И РАЗТОВАРАЧИ С НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ. Ако са ви необходими хамали,  обърнете се към тази фирма за професионални хамалски услуги.
Те се прилагат за  или единични (включително дългомерни) товари.  Имат голяма производителност, но сравнително ограничена универсалност по отношение на манипулираните товари, не могат да се отделят от стифа с товар, което налага определени изисквания към взаимното разположение с ТС и технологията на МП. Добри хамали, професионални хамали, необходимите ви хамали.
1. Товарачи и разтоварачи за насипни товари.

„Read More“

Хамали, транспортно-манипулационни процеси.

1. Характеристика и класификация на манипулационни (МП) и транспортно-манипулационни (ТМП) процеси. Материал  на хамалите от Хамали София.
Всеки МП съдържа две групи операции – основни и спомагателни. Основните осигуряват пространственото преместване на товарите и са: повдигане, спускане и друго преместване. Спомагателните създават условия за реализиране на основните операции като: монтиране и демонтиране на ТХП към ТРМ; укрепване и разукрепване на товари в ТС;

Хамалкси услуги и товаро – разтоварна дейност за Вас извършват Хамали София.

„Read More“

Хамалските услуги – зависими от икономиката

Транспортът е един от основните отрасли на народното стопанство. Хамали и хамалкси услуги Той е голяма динамична система огромна сфера за приложение на човешкия труд и на най-новите постижения на научно-техническия, пргрес. В този сложен отрасъл на народното стопанство взаимодействат различни видове транспорт – железопътен, автомобилен и др.  Хамали и хамалкси услуги.

„Read More“

Пазарене за цената в Хамали София

Хамали София ежедневно получава различни обаждания и запитвания. Много често потенциалните клиенти се пазарят за цената. Всеки иска да спести някой лев и това е нормално, дори да са пет лева. Разбира се, понякога се получава така, че клиента ще похарчи едвали не повече, ако си викне такси. А разликата е очевидна в това да пратиш две момчета-хамали, които да дойдат в дома Ви, да изнесат пералня например и да я откарат до даден апартамент в друг квартал.

„Read More“

Хамали и определяне на броя им за конкретно преместване

За всяко конкретно преместване на офис, на дом или склад са необходими определен брой хора, определен брой хамали. Съществено е за колко време е уговорено да се извърши преместването. Ясно е, че не може двама души да се справят със склад за един ден само. Винаги е спорно и се дискутира колко човека да отидат до даден обект.

„Read More“

Представата на хората за хамалите и хамалските фирми

Много е интересен въпросът за това как повечето хора си представят една типична хамалска фирма и хамалите. Защо например толкова често се рекламира, че хамалите ще са студенти? Всеки сигурно е виждал такава обява.

„Read More“