Хамали и хамалски услуги. Пневмоколесна машина.

Хамали и хамалски услуги. Пневмоколесна машина.

Потърсете хамали при нас! Хамали София е Вашият надежден партньор.

Към всяка кофа роторът (фиг. 23.24б) има криволи-нейни наклонени улеи, чрез които товарът, изсипан от кофи те, се предава на транспортьора 4, а той на разтоварващия 6, който може
да променя наклона си и да се върти в хоризонталната равнина на 180°.

„Read More“

Хамали четат за машини с успоредно разположени винове.

Хамалкси услуги при Хамали София – лидер в бранша.

Машините с успоредно (надлъжно) разположени винтове на подавача, произвеждани в Германия (фиг.23.16 и фиг.23.17}, се изработват в различни модификации в зависимост от вида на товара и технологията на МП. Тези, които се използват за натоварване на неслягащи и слабослягащи се ситнозърнести и дребнокъсови товари с едрина до 60-70 mm (зърнени храни, гранулирани химикали, пясък, чакъл, въглища и др.), са с колесна (фиг.23.16) или смесена верижно-колесна (фиг.23.17) ходова част. Задвижването им е електрическо с ток от мрежата или дизел-електрическо (15-16 kW), Производителността им, която, се определяло формула (23.7) с отчитане на е от 15 до 60 t/h. Те имат само изнасящ лентов транспортьор с широчина 500 mm, дължина , скорост на движе-1 ние 1,31 m/s, максимална височина на разтоварване 2,6 т. Габаритите на машините са: дължина – до 9 ш, широчина 2 ш; собствена маса – 2,6-5-4,5 t. Качесвените хамалски услуги!

„Read More“

Хамали. Лекциите на хамалите от Хамали София.

Потърсете студенти – хамали от сериозната фирма за хамалски услуги Хамали София. 02/ 843 73 33

Широчината му е 0,5 т, а скорост на движение 2,93 m/s. Машината е с електрическо задвижване с ток от мрежата с напрежение 380 V и обща мощност 17,1 kW. Захранва се чрез гъвкав кабел. Управлението е дистанционно чрез преносим пулт. Горният вал на елеватора 1, се задвижва от електродвигател (7,5 kW) чрез цилиндричен зъбен редуктор и верижна предавка.

„Read More“

Хамали и хамалски услуги. Дългомерни товари.

Нужда от хамали? 02 / 843 73 33

Все по-широко приложение намират многократни гъвкави пакетообвързващи средства. Те се изработват предимно от: стоманени вериги, ленти и въжета или комбинация от тях; синтетични колани, въжета, пояси или комбинация от тях. Хамали и хамалски услуги.

„Read More“

Хамалите и техните лекции по товаро-разтоварна дейност

Повикайте Хамали от Хамали София само, когато искате работата да се върши качествено!
Тел: 02 / 843 73 33
Прилагането на пакетообвързващи средства, в сравнение с палетите и контейнерите, води до относително намаляване с 5 до 10 пъти на допълнителните разходи за превоз, манипулиране и съхраняване на средствата за уедряване. (Хамалите и хамалски услуги)

„Read More“

Машините с успоредно разположение

Хамали за Вашето премесване.

Машините с успоредно (надлъжно) разположени винтове на подавача, произвеждани в Германия (фиг.23.16 и фиг.23.17), се изработват в различни модификации в зависимост от вида на товара и технологията на МП. Тези, които се използват за натоварване на неслягащи и слабослягащи се ситнозърнести и дребнокъсови товари с едрина до 60-70 mm (зърнени храни, гранулирани химикали, пясък, чакъл, въглища и др.), са с колесна (фиг.23.16) или смесена само изнасящ лентов транспортьор с широчина 500 mm, дължина , скорост на движе-1 ние 1,31 m/s, максимална височина на разтоварване 2,6 т.

„Read More“

Хамали и материали за транспортьори

Заповядайте в официалния сайт на  Хамали София.

Едноплатформените се състоят  от гладка, вълнообразна, рефелована, плътна, решетеста, мрежеста или друга платформа 1 и опорни елементи 2, които биват: крака 3  броя с различна форма и конструкция, но те не са подходящи за стифиране без стелажи при слаби товари и опаковки както и за движение по ролкови и дискови транстпортьори; плъзгачи (греди) 2, които са плътни (а)(палетата е двупроходна) и контурни фиг. 5.5е, г (палетата е четири-проходна). Хамали София. 

„Read More“

Хамали София – качесвени хамалски услуги от студенти – хамали

Винаги потърсете Хамали София, когато се уждаете от професионални хамалски услуги.

ПАЛЕТИ И ПАКЕТООБВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА
1. Палети. Определение, обща класификация и основни параметри. Студенти – хамали.
Палетата е елемент на техническия комплекс на ПаТМС, предназначена за уедряване и физическо моделиране на модулен принцип на ПаТЕ, пригодени за механизирано и автоматизирано манипулиране.

„Read More“

Хамали. Организация и управление на МС и ТМС.

Организация и управление на МС и ТМС. Предлагаме качесвени хамалски услуги.
Организацията на МС и ТМС има две страни: организацията като структура на образуващите я елементи – хора, технически средства и предмета на техния труд; организацията като процес на въвеждане на определен ред в дейността на тази структура. Следователно организацията може да бъде определена като признак на МС (ТМС), който изразява характера на взаимодействието на нейните елементи и последователността на стъпките на процеса, необходим за постигане на целта на системата с минимален разход на ресурси. Потърсете ни винаги, когато Ви трябват хамалски услуги.

„Read More“

Натоварване, разтоварване и складиране на насипни товари от хамали

МЕХАНИЧНИ ТОВАРАЧИ И РАЗТОВАРАЧИ С НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ. Ако са ви необходими хамали,  обърнете се към тази фирма за професионални хамалски услуги.
Те се прилагат за  или единични (включително дългомерни) товари.  Имат голяма производителност, но сравнително ограничена универсалност по отношение на манипулираните товари, не могат да се отделят от стифа с товар, което налага определени изисквания към взаимното разположение с ТС и технологията на МП. Добри хамали, професионални хамали, необходимите ви хамали.
1. Товарачи и разтоварачи за насипни товари.

„Read More“