Хамали, транспортно-манипулационни процеси.

Хамали, транспортно-манипулационни процеси.

1. Характеристика и класификация на манипулационни (МП) и транспортно-манипулационни (ТМП) процеси. Материал  на хамалите от Хамали София.
Всеки МП съдържа две групи операции – основни и спомагателни. Основните осигуряват пространственото преместване на товарите и са: повдигане, спускане и друго преместване. Спомагателните създават условия за реализиране на основните операции като: монтиране и демонтиране на ТХП към ТРМ; укрепване и разукрепване на товари в ТС;

Хамалкси услуги и товаро – разтоварна дейност за Вас извършват Хамали София.

„Read More“

Хамалските услуги – зависими от икономиката

Транспортът е един от основните отрасли на народното стопанство. Хамали и хамалкси услуги Той е голяма динамична система огромна сфера за приложение на човешкия труд и на най-новите постижения на научно-техническия, пргрес. В този сложен отрасъл на народното стопанство взаимодействат различни видове транспорт – железопътен, автомобилен и др.  Хамали и хамалкси услуги.

„Read More“

Пазарене за цената в Хамали София

Хамали София ежедневно получава различни обаждания и запитвания. Много често потенциалните клиенти се пазарят за цената. Всеки иска да спести някой лев и това е нормално, дори да са пет лева. Разбира се, понякога се получава така, че клиента ще похарчи едвали не повече, ако си викне такси. А разликата е очевидна в това да пратиш две момчета-хамали, които да дойдат в дома Ви, да изнесат пералня например и да я откарат до даден апартамент в друг квартал.

„Read More“

Хамали и определяне на броя им за конкретно преместване

За всяко конкретно преместване на офис, на дом или склад са необходими определен брой хора, определен брой хамали. Съществено е за колко време е уговорено да се извърши преместването. Ясно е, че не може двама души да се справят със склад за един ден само. Винаги е спорно и се дискутира колко човека да отидат до даден обект.

„Read More“

Представата на хората за хамалите и хамалските фирми

Много е интересен въпросът за това как повечето хора си представят една типична хамалска фирма и хамалите. Защо например толкова често се рекламира, че хамалите ще са студенти? Всеки сигурно е виждал такава обява.

„Read More“

Ангажираност на „Хамали София“ от държавни институции

Периодичната ангажираност на „Хамали София“ от държавни институции и министерства е гаранция за професионализма и високото качество на работа на нашите служители. Това обаче е показателно и за самата фирма, това е престиж, авторитет и гаранция за сигурност за бъдещите ни клиенти.

„Read More“